Organizacje sportowe

Inne

Organizacje sportowe mogą pełnić różne role i mieć różne funkcje. Na pewno wielu osobom będą się one kojarzyć z organizacją imprez sportowych. Oczywiście jest to prawdą. Natomiast działalność takich organizacji jest ogólni o wiele szersza. Zajmują się one także szkoleniem młodzieży, propagowaniem sportowego trybu życia czy pozyskiwaniem środków pieniężnych na wszystkie wymienione przedsięwzięcia. Za wiele z tych zadań odpowiada menedżer sportu a od jego wiedzy i umiejętności zależy jak wiele w tej kwestii uda się osiągnąć.
Należy także zaznaczyć, że w zależności od organizacji menedżer sportu może mieć inny zakres obowiązków. Jednak bez względu na zadania musi być na pewno specjalistą w zakresie konkretnej dyscypliny sportu.

Dodaj komentarz